Nguyễn A
Nguyễn A Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0123456789 ht@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Trần B Ban Giám Hiệu Hiệu phó 0123456789 hieupho@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
Ngô Thị Thảo
Ngô Thị Thảo Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0969703787 ngothao1976@gmail.com Năm sinh : 1976 Quê quán : Cẩm Xuyên - Hà Tỉnh
Hoàng Thị Kiều Thương
Hoàng Thị Kiều Thương Ban Giám Hiệu Phó Hiệu Trưởng 0363212369 kieuthuong1976@gmail.com Sinh năm : 1976 Quê quán : Đức Thọ - Hà Tỉnh